Kvalifisering til finaler

INDIVIDUELT

Klasse 1/2
Kvalifisering følger samme regler som i fjor. Du finner de her.

Klasse 3
Det finnes totalt 70 finaleplasser.
Finaleplassene fordeles i størrelsesklassene, prosentvis etter antall påmeldte.

Finaleplassene fordeles videre slik:

  • Fra Hopp: 40 % av størrelsesklassens finalekvote, men ikke færre enn 3
  • Fra Agility: 40 % av størrelsesklassens finalekvote, men ikke færre enn 3
  • Fra sammenlagt Hopp + Agility: De resterende plassene, til størrelsesklassens finalekvote er fylt opp, men ikke færre enn 3.
    Feilpoeng og forbrukt tid fra Hopp og Agility legges sammen.

Dette er i henhold til foreslått regelverk fra 2021, NKK har innvilget dispensasjon for å bruke dette allerede fra 2020 av.


LAG

Siden uttaks-året til NM 2020 ble amputert av hundesykdom og corona, har KG vedtatt følgende:

En hund som har fullført et lagløp, der laget ikke ble disket, er kvalifisert for deltagelse for lagNM 2020.

Uttaksperioden følger opprinnelig periode.
For NM 2020 skal resultatet være oppnådd f.o.m 14. mai 2019, t.o.m 18. mai 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: