Korona

Vi har en utfordrende situasjon i landet vårt med tanke på idrettsarrangementer og sosial omgang for tiden.

NM-arrangøren forholder seg til enhver tid til gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetenes hold. Vi har, slik det ser ut nå, stort handlingsrom for en trygg gjennomføring av arrangementet uten å pålegge en deltakerbegrensning.

Vi kan eksempelvis stenge for publikum, vi kan organisere puljevis adgang til hallen, samt en rekke andre tiltak som muliggjør en fullstendig overholdelse av smittevernreglene.

Dersom det usannsynlige scenariet skulle oppstå at NM må avlyses (for eksempel ved en betydelig ytterlig innskjerping av smittevernreglene), så vil 75 % av påmeldingsavgiften refunderes til deltakerne.

Vi vil strekke oss langt for å se NM gjennomført – på en trygg og oppskriftsmessig måte!

Hilsen NM-komiteen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: